Can't connect to any server in CS Lan - problem pojawił się w trakcie korzystania na tym samym komputerze z pakietu virtualbox i utworzeniu przez niego virtualnego hosta, którego widział serwer lokalny CS. Po nie udanej próbie połączenia można wcisnąć ` tyldę i sprawdzić z jakim adresem próbowaliśmy się łączyć. Lub w tej samej konsoli wpisać connect i podać najlepiej nazwę komputera, na którym włączony jest serwer cs.