Problem występujący przy edycji sbs 2003 edycja bodajże 2004 przy próbie aktualizacja do service pack 1 lub 2 windowsa 2003 server

Setup could not verify the integrity of the file Update.inf. Make sure the Cryptographic service is running on this computer lub jak kto woli instalator nie może zweryfikować integralności pliku update.inf. Upewnij się, że usługa kryptograficzna jest uruchomiona.

Wchodzimy do panelu sterowania >> usługi lub services.msc i ustawiamy usługę kryptograficzną na automatyczną. Restart

Jeżeli jest uruchomiona

start >> uruchom lub logo + R wpisujemy cmd

net start cryptsvc
regsvr32 softpub.dll
regsvr32 wintrust.dll
regsvr32 initpki.dll
regsvr32 dssenh.dll
regsvr32 rsaenh.dll
regsvr32 gpkcsp.dll
regsvr32 sccbase.dll
regsvr32 slbcsp.dll
regsvr32 cryptdlg.dll

proponuje skopiować wszystko powyżej i wkleić do okienka, naciskając w lewym górnym rogu małą ikonkę konsoli a następnie edycja >> wklej