clipart

kształty

fontwork

nagłówek

stopka

liczba stron: strona 3 z 5 w stopce

odsyłacz do zakładki w tym samym dokumencie

wstawić obraz

wstawić wzór

pole tekstowe

wypunktowanie i numeracja

interlinia

kolumny

tabela

sprawdzenie pisowni

kolorowa czcionka

odnośnik do strony

rozmieszczenie tekstu w poziomie

tabulatory

twarda spacja (brak w, i z na końcu zdania)

kursywa, pogrubienie, podkreślenie

gradient

wyrównanie komórek w tabeli do środka w pionie i poziomie

 

dodatkowe

zapisz jako pdf

porównaj dokumenty

śledzenie zmian

podział strony pionowa, pozioma w jednym dokumencie

przypisy dolne

spis treści

komentarz

wstawić dźwięk

dokument powiązany z excelem

zgrupowanie kilku wstawionych obiektów

kolorowe wyróżnienie pod czcionką

figury obrotowe utworzone przez obrót figur płaskich