Czas trwania wyświetlania poszczególnych klatek (warstw), oraz jak mają się pojawiać tzn. czy nowa klatka ma zastępować czy dodawać się do tej już wyświetlanej.

Czas jest wyrażany w milisekundach (ms). 1000 ms to 1 sekunda.

Sposób pojawiania się klatek określa wpis dodawany na końcu replace i combine.
Replace - zastępuje poprzednią klatkę bieżącą.
Combine - dołącza bieżącą klatkę do poprzedniej.

np.

nazwa_klatki(1000ms)(replace)

lub

nazwa_klatki(1000ms)(combine)

Bez żadnych dodatkowych spacji.