Dodawanie i odejmowanie

Dodawanie w zakresie 5

Odejmowanie w zakresie 5

Dodawanie w zakresie 20

Odejmowanie w zakresie 20

Dodawanie w zakresie 100

Dodawanie do 1000

Odejmowanie w zakresie 100

Odejmowanie w zakresie 1000

 

Mnożenie i dzielenie

Liczby całkowite na osi liczbowej

Mnożenie liczb jednocyfrowych

Podstawowe dzielenie

Dzielenie liczb jednocyfrowych

Porównywanie z mnożeniem

Zadania tekstowe z mnożenia i dodawania

Mnożenie przez dziesiątki

Mnożenie bez przenoszenia

Mnożenie z przenoszeniem

Mnożenie liczb dwucyfrowych przez dwucyfrowe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Dzielenie liczb wielocyfrowych bez reszt

Dzielenie z resztą

Dzielenie przez liczby dwucyfrowe

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Mnożenie liczb 2-cyfrowych przez 2-cyfrowe z modelami pola

 

Liczby ujemne i wartość bezwzględna

Liczby ujemne na osi liczbowej

Liczby ujemne na osi liczbowej bez odniesienia do zera

Porządkowanie liczb ujemnych

Liczby przeciwne

Liczby przeciwne

Dodawanie liczb ujemnych

Dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych

Interpretacja liczb ujemnych

Mnożenie i dzielenie liczb ujemnych

Wartość bezwględna

Znajdowanie wartości bezwzględnych

Porównywanie wartości bezwzględnych

Interpretowanie wartości bezwględnej

Obliczanie i interpretacja wartości bezwzględnej

 

Ułamki dziesiętne

Zapisywanie i interpretacja ułamków dziesiętnych

Porównywanie wartości pozycji dziesiętnych

Pieniądze i intuicja na temat wartości miejsc dziesiętnych

Przegrupowywanie ułamków dziesiętnych

Liczby dziesiętne na osi liczbowej 1

Liczby dziesiętne na osi liczbowej 2

Liczby dziesiętne na osi liczbowej 3

Porównywanie ułamków dziesiętnych 1

Porównywanie ułamków dziesiętnych 2

Porządkowanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie liczb dziesiętnych 0.5

Dodawanie liczb dziesiętnych 1

Dodawanie ułamków dziesiętnych 2

Odejmowanie liczb dziesiętnych 0.5

Odejmowanie liczb dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych 2

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych - zadania tekstowe

Mnożenie liczb dziesiętnych 1

Mnożenie liczb dziesiętnych 2

Dzielenie bez reszty

Dzielenie liczb dziesiętnych 1

Dzielenie liczb dziesiętnych 2

Dzielenie liczb dziesiętnych 3

Dzielenie ułamków dziesiętnych 4

Zamiana ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne

Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe 1

Przekształcanie ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe 2

Zamiana ułamków dziesiętnych na procenty

Zamiana procentów na ułamki dziesiętne

Znajdowanie procentów

Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe 1

Zadania tekstowe ze zniżką, podatkiem i napiwkiem

Marża i prowizja - zadania tekstowe

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Cyfry znaczące

Ułamki zwykłe jako dzielenie przez 10 lub 100

Zrozumienie przesunięcia przecinka

Dodawanie i odejmowanie ujemnych ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych i wartości procentowych

 

Ułamki zwykłe

Rozpoznawanie ułamków 1

Rozpoznawanie liczników i mianowników

Ułamki na osi liczbowej 1

Użycie ułamków do podzielenia pizzy, ciast i ciastek

Przedstawianie ułamków równoważnych

Cięcie i kopiowanie ułamkowych klocków - część 1

Upraszczanie ułamków

Ułamki równoważne

Ułamki równoważne 2

Porównywanie ułamków z takim samym licznikiem lub mianownikiem

Porównywanie ułamków zwykłych z różnymi licznikami i mianownikami

Porządkowanie ułamków

Rozbijanie ułamków

Dodawanie ułamków o wspólnym mianowniku

Odejmowanie ułamków o takich samych mianownikach

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych z takimi samymi mianownikami - zadania tekstowe

Dodawanie ułamków zwykłych z 10 i 100 w mianowniku

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach

Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach - zadania tekstowe

Mnożenie ułamków przez liczby całkowite

Mnożenie ułamków dodatnich

Mnożenie ułamków dodatnich i ujemnych

Mnożenie ułamków jako skalowanie

Mnożenie ułamków i liczb całkowitych - zadania tekstowe

Zadania tekstowe z mnożeniem ułamków

Zamiana liczb mieszanych i ułamków niewłaściwych

Ułamki na osi liczbowej 2

Porównywanie ułamków zwykłych i liczb mieszanych

Cięcie i kopiowanie ułamkowych klocków - część 2

Rational numbers on the number line

Dodawanie i odejmowanie liczb mieszanych z takimi samymi mianownikami

Dodawanie i odejmowanie liczb mieszanych o różnych mianownikach

Mnożenie liczb mieszanych

Zamiana ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne

Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe 1

Przekształcanie ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe 2

Zapisywanie ułamków zwykłych jako ułamki okresowe

Ułamki jako dzielenie

Dzielenie ułamków przez liczby całkowite

Dzielenie liczb całkowitych przez ułamki

Dzielenie z ułamkami i liczbami całkowitymi - zadania tekstowe

Zrozumieć dzielenie ułamków przez ułamki

Dzielenie ułamków dodatnich

Dzielenie ułamków dodatnich i ujemnych

Dzielenie ułamków przez ułamki - zadania tekstowe

 

Wskazywanie czasu

Odczytywanie czasu na zegarze z cyferkami

Odczytywanie czasu z zegara bez cyferek